BRZINA

KVALITET ISKUSTVO

POUZDANOST

Sertifikati

Kako bismo odgovorili na sve zahtjevnije potrebe tržišta od oktobra 2014. godine Štamparija 3M Makarije sertifikovana je sa tri standarda.
 
  • ISO 9001:2008, kao dio serije standarda ISO 9000, predstavlja međunarodni standard kojim su definisani kriterijumi koje je potrebno ispuniti u okviru sistema upravljanja kvalitetom. Ovo znači da je naša štamparija u mogućnosti da Vam ponudi vrhunski kvalitet štampe i kontrolu kvaliteta koje možete pronaći u najrazvijenijim svjetskim štamparijama.
  • ISO 14001:2004 definiše zahtjeve za upravljanje zaštitom životne sredine. On sadrži samo one zahtjeve koji se mogu objektivno provjeriti što znači da ispunjavanje tih zahtjeva mora biti dokumentovano. U skladu sa zahtjevima ove vrste standardizacije naša štamparija uvažava potrebe za zaštitom životne okoline i pažljivo odlaže otpad uz korišćenje usluge reciklaže kada god je to moguće. 
  • OHSAS 18001:2007 predstavlja standard koji definiše zahtjeve za sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu. Cilj standarda jeste da se uspostavi kontrola nad rizicima koje nose štetnosti i opasnosti, a samim tim i obezbijedi kontinuitet poslovanja organizacije. U cilju ispunjenja uslova za ovaj standard naša štamparija je obezbijedila svojim zaposlenima savremenu opremu za zaštitu na radu što dodatno doprinosi dobroj organizaciji procesa u našoj kompaniji.


3mmakarije@t-com.me

+382 (0) 20 262 215, 311 230, 311 231